https://vimeo.com/119445763

 Marifet Derneği

 

   Manevi değer ve birikimden yoksun toplumlar gün geçtikçe çatışma ve huzursuzluk dolu geleceğe doğru ilerlemektedir. Madde ve çıkar temelinde bir yaşamı inşa etmeye çalışan anlayışların bertaraf edilerek kurtuluşa ermenin yegane yolu ise ilim ve fikir düzeyinin geliştirilerek, yaratılıştan gelen manevi değerlerin ikame edilmesidir.

   Toplumsal kirlilik ve yokoluş tehlikesine karşı gönüllü insanların bir araya gelerek kurduğu Marifet Derneği, ahlaki, ilmi ve fikri ihtiyaçlarını doğru bir şekilde gidermek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. İlmi ve fikri olgunluğa erişerek alanında saygın yer edinmiş kişilerin katıldığı konferanslar ve sempozyumlar düzenleyerek halkımızın ihtiyaç duyduğu sahih bilgiyle buluşmasını sağlamaktadır. Dünya'nın önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen programlarımızın kitapların ve ilmi eserlerin de yer aldığı yayınlarla geniş kitlelerle buluşturulmaktadır.

   İslam Peygamberinin ecdadımız aracılığıyla bizlere bıraktığı sorumluluklara ve kültürel mirasa sahip çıkarak geleceğe aktarmak en önemli ilkemizdir.