İRŞAD UMRESİ

İRŞAD UMRESİ

ÖNSÖZ

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla…

Bizleri İmana hidayet eden Allah-u Teala’ya hamd olsun.

“O bize hidayet vermeseydi, bizler hidayeti bulucular değildik. Ve muhakkak Rabbimizin elçileri bize hakkı getirdiler.” (Araf: 43)

Salat-u Selam Peygamberlerin sonuncusu Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), onun Al-ü Ashabına ve kıyamete kadar onlara uyanlara olsun.

Emmâ ba’d!

Huzur İkliminde irşad umresi fi kri, Efendi Hazretlerimizin hac zamanı “Ah hac!” sözleriyle Haremeyni özlediğini ifade etmesiyle zuhur etti.

Kendisine “Umre kapalıyken ve etraf çok sakinken mi gitmek istersiniz, yoksa umre açıldığında ihvan ile kalabalık bir umre mi yapmak istersiniz?” diye sorduğumuzda; ihvan ile beraber toplu bir umre yapmak istediğini beyan ettiler.

Bunun üzerine Marifet Derneği olarak umre hazırlıklarına başladık. Maksadımız Efendi Hazretlerimizin sıhhat ve afi yetine halel gelmeden umre yapması ve mümkün oldukça ihvanı ve sevenleriyle buluşması idi. Böyle büyük bir hadiseyi tertip etmek her ne kadar çok zaman gerektirse de havalar iyice ısınmadan Efendi Hazretlerimiz ile umre yapılması için kısa bir süre olan Nisan başı uygun görüldü. 50 bin kişilik bir cemaate, asrımızın Müceddidi Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sirruhu ile umre yapmayı, onun cemaline sık sık bakmayı ve o mübarek beldede onunla aynı havayı teneffüs etmeyi nasip ettiği için Yüce Mevlamıza ne kadar şükür etsek azdır. Mevla Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri Efendi Hazretlerimize çok hayırlı uzun ömürler ihsan edip, sıhhat ve afi yet içerisinde cümlemize onunla birlikte nice hac ve umreler nasip ederek istifadeye muvaffak eylesin. Amin!