ŞÂM-I ŞERİF

ŞÂM-I ŞERİF

Mahmud Efendi Hazretleri 2009 senesinde büyük âlim Hüsâmeddin Farfur’un, kendisi şerefine tertip ettiği mübarek mecliste hazır bulunmuş ve Abdurrezzak Halebî, Muhammed Edib Kellas ile Ramazan el-Bûtî gibi Şâm-ı Şerif’in mûteber ulemâ ve meşâyihı ile bir araya gelmiştir.

Şâm-ı Şerîf ziyaretinde akdedilen ulemâ ve meşâyih meclisinde bulunan zevat-ı kiram Mahmud Efendi Hazretlerine hürmet ve ta’zimde bulundular ve Allâme Muhammed Sa`îd Ramazan el-Bûtî Mahmud Efendi Hazretleri’ne: “Türkiye’deki sırrı siz muhafaza ettiniz” demiştir